Ceník lékařských služeb (nehrazených ze všeobecného zdravotního pojištění)

potvrzení do mateřské školy   100Kč/každá další 50Kč
posudek o zdravot. stavu - sport, tábor, plavání, lyže 100Kč
posudek ke vdělávání 100Kč
protokol o úrazu pojišťovně 150Kč
potravinářský průkaz         100Kč
pořízení výpisu nebo kopie zdravot.dokumentace 200Kč
duplikát očk. průkazu  200Kč
duplikát OČR a PN 100Kč
řidičský průkaz 300Kč
zbrojní průkaz  250Kč
nastřelení naušnic (včetně naušnic)                                                         500Kč
propíchnutí ušních boltců 150Kč
aplikace očkovací látky u nepovinného očkování 100Kč + cena vakcíny
kopírování lékařských zpráv a dokumentů     2 Kč / 1 strana

Nadstandardní, nehrazené ze všeob. zdravotního pojištění. Nutný písemný souhlas rodičů dítěte
- dle nového zákona o zdravotních službách! viz.
Formuláře ke stažení. Také si, prosím, prostudujte příbalové letáky k očkovacím látkám.   Více informací www.vakcinace.eu.